Katastar crne gore danilovgrad. Važniji telefonski brojevi 2019-08-24

Katastar crne gore danilovgrad Rating: 8,1/10 22 reviews

PRVENSTVO CRNE GORE ZA DJECU

katastar crne gore danilovgrad

Najstariji dokumenti potiču iz 1685. Područje rijeke Zete takođe otvara brojne mogućnosti za razvoj turizma naročito zbog prirodnih lepota kojima ova reka obiluje. Prepiska Petra I ima pet djelova: s Rusijom, s Austrijom, s pograničnim Turcima, sa Srbijom i u zemlji, s glavarima. Izbor predsjednika Mjesne zajednice 2. Sadašnja teritorijalna nadležnost ovog odjeljenja je za opštinu Bijelo Polje. Ove knjige pretvorile su se u notarske sa dokumentima javnopravne i privatnopravne prirode. Karakteristične su presude Narodnog suda koje govore o umiru ili su presude zbog zločina.

Next

Karta Danilovgrad

katastar crne gore danilovgrad

Treće mjesto u generalnom plasmanu je takodje nesto sto nas čini ponosnim i daje nam podstrek da jos vise radimo na dostojnom predstavljanju kluba,grada i na kraju države Crne Gore na predstojećem balkanskom prvenstvu u Banja Luci koje će se održati krajem maja, kao i najvećoj planetarnoj smotri za djecu U14 krajem juna u Umagu u Hrvatskoj gdje ćemo odmjeriti snage sa najboljima u ovoj plemenitoj vještini. Predlog Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima 4. . Dio starog arhiva čuvan je u manastiru Vranjini sve do napada Osman-paše Skopljaka 1842. Predlog Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama 6. Izbor Savjeta Mjesne zajednice 3. Važniji telefonski brojevi Pozivni broj za Crnu Goru +382 Pozivni broj za Herceg-Novi 0 31 Policija 122, Centar bezbijednosti +382 31 322 222 Vatrogasci 123, Služba zaštite +382 31 348 014 Hitna pomoć 124 Tačno vrijeme 125 Predaja telegrama telefonom 126 Služba sportskih rezultata 19811 Obavještenja o telefonskim brojevima 1181 Trg Hercega Stjepana Belavista 15 tel.

Next

Karta Danilovgrad

katastar crne gore danilovgrad

Sačuvane su četiri povelje dužda G. Predlog izvještaja o radu za Turističku organizaciju Mojkovac za 2018. Čuva građu značajnu za istoriju grada i okoline. Objavljen je dio prepiske sa Štrosmajerom, sa Srbijom i Hercegovinom 1860-1903 , kao i knjiga izabranih spisa. Rušenjem Ivan-begovog dvora arhiv je stradao. Iz doba vladike Danila 1696-1735 najstariji je dokument povelja mletačkog dužda Silvia Valeria od jula 1696. Osni vanjem Cetinjskog istorijskog društva 1934.

Next

Poreska uprava

katastar crne gore danilovgrad

Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Iz doba vladika iz raznih plemena 1517-1696 sačuvano je 38 dokumenata, od kojih je najstariji darovnica Đura Nikolića Cetinjskom manastiru iz 1545. Arhivsko odjeljenje u Podgorici osnovano je 1980. U Zapisima, Zetskom glasniku, Zborniku starih srpskih povelja, objavljen je veći dio tih dokumenata. Osim karte nastojati ćemo vam ponuditi i ostale informacije o Crnoj Gori, tako da trenutno imamo opise gradova te vremenske prognoze za veće gradove. Notarske knjige su veoma značajan istorijski izvor jer se u njima prepoznaje cjelokupni život srednjovjekovnog Kotora i okolnog područja; od etničke i socijalne strukture stanovništva, porodičnih i feudalnih odnosa, trgovine, ekonomskih prilika, odnosa prema crkvi, administrativno i sudsko uredenje, krvna osveta i mjere za njeno suzbijanje i sl.

Next

Opština Mojkovac

katastar crne gore danilovgrad

Ukupno arhiv posjeduje oko 2500 dužnih metara građe koja je podijeljena na staru do 1945 i novu od 1945. Drugi dio nalazio se u dvoru Crnojevića do 1845, kada je prenesen na Cetinje. Od posebnog značaja je građa Praviteljstvujušćeg senata crnogorskog i brdskog 1831-1879 , crnogorskih ministarstava unutrašnjih djela, finansija i građevina, prosvjete i crkvenih poslova, pravde, vojske, i inostranih djela , potom Fond emigrantske vlade, poslanstava i konzulata, Uprave crnogorskog dvora, Velikog suda, Državnog savjeta, Ministarskog savjeta, Državne kontrole, Narodne skupštine i drugih ustanova osnovanih poslije 1878. U njemu je dat iscrpan pregled sumarnih inventara muzejskih i crkvenih zbirki svih arhiva na području kotorske opštine. Danas ovo odjeljenje arhivskom službom pokriva i opštinu Plav. Jedan dio je spašen i vladika Danilo ga je prenio u tek podignuti manastir.

Next

Zakon o nekretninama

katastar crne gore danilovgrad

Neki značajni fondo vi su bili zakopani oktobra 1918. Cornelia o pravu pravoslavne crkve u mletačkoj državi i tri pisma kotorskih providura, šest gramata ruskog саrа Petra I kojima se pozivaju Crnogorci u rat s Turcima i potvrđuju darovi Crkvi u Crnoj Gori. Istorijski arhiv u Kotoru posjeduje štampan Vodič kroz arhivsku građu, koji je 1977. Arhivsko odjeljenje Državnog muzeja na Cetinju uglavnom čuva stariju građu, značajnu za istoriju Crne Gore. Projekat je trebao biti realizovan do juna 2012.

Next

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

katastar crne gore danilovgrad

U centralnom dijelu Crne Gore na području Bjelopavlićke ravnice smestio se grad Danilovgrad, centar istoimene opštine. Vlada Crne Gore koja vrši imovinska prava i ovlašćenja u pogledu državne imovine kojom raspolaže Crna Gora član 6 Zakona o državnoj imovini , odlučuje o uslovima davanja na korišćenje nepokretnosti koje služe za obavljanje djelatnosti državnih organa član 25 Zakona na način i u postupku propisan ovim zakonom, ali se to korišćenje ne upisuje u katastar nepokretnosti; 4. Možda vas zanima i… Na ovim informativnim veb strancama možete pronaći detaljne satelitske te geografske snimke Crne Gore te svih njenih gradova i naselja. Dio građe je još 1883. Arhivsko odjeljenje u Herceg Novom; do novembra 1956.

Next

Prijestonica Cetinje

katastar crne gore danilovgrad

Značajan dio građe je stradao i tokom Drugog svjetskog rata i kasnije. Sačuvana je originalna sinđelija patrijarha Arsenija Čarnojevića iz 1700 o posvećenju Danila Petrovića za mitropolita. Stara se o građi nastaloj na teritoriji opština Andrijevica i Plav. Akcija koja je bila predviđena da se održi 5. Arhivsko odjeljenje Budva -Arhiv u Budvi osnovan je 1976.

Next

Važniji telefonski brojevi

katastar crne gore danilovgrad

Za razliku od pisama, originalne gramate nijesu sačuvane. Katastri, sačinjeni za godine 1690-1726, obuhvataju Herceg Novi sa okolnim selima i Risnom. Javna rasprava sprovešće se po Planu koji je sastavni dio zaključaka o stavljanju na javni raspravu. Donošenjem novog Zakona o državnoj upravi, 1991. Arhivsko odjeljenje Nikšić osnovano je 1959. Od Durđa i Stanka Crnojevića sačuvana su dva dokumenta: jedna presuda iz 1492 i spisak imovine Cetinjskog manastira iz 1495.

Next